Bavarian Open 2019 results

The results of the Strictly Intermediate prelim during Bavarian Open 2019 in München Germany🇬🇧 at 09/12/2019.

Judges in this round were Marina Motronenko, Irina Popovichenko, Karin Kakun, Julian Lange, Ville Immonen, Chuck Brown, Camille Fumanal and Attila Partos.

Strictly Intermediate prelim

Bib Number APCFIPMMJLKKVICBΣ
898Linards GoldsteinsJulia SiantoYesYesYesYesYesYesYes70
889Franz MagenBirte JetterYesYesNoYesYesYesYes60
237Vasili PuchkoMargarita LiapustinaYesYesYesNoYesYesYes60
152Noah AntebiRaluca FlorincaYesYesAlt2YesNoYesYes54
806Carsten SchoettlerBianca SchoettlerYesNoYesAlt2YesAlt2Yes48
311Alexandru TanasoiuJohanna BrachmannNoNoYesYesAlt2YesYes44
292Max-Philip WaellerStefanie TschomNoYesYesAlt1NoYesAlt239
896Danail DekovTatjana WinklerAlt1YesNoNoYesAlt1No30+2CJA
306Sebastian PöllHanna VammeljokiNoNoYesYesYesNoNo30+1CJA
204Sylvain TardieuJulie MeliotNoAlt1NoYesNoYesAlt130
312Alicia SpeckmannElena ShabanovaNoAlt2NoNoYesNoYes24
822Raphael KrauthannStefanie MotzokanYesNoYesNoNoNoNo20
285Jerome SalierHelene JosephAlt2NoNoYesAlt1NoNo19
763Florian GräbeMichelle BraunNoYesAlt1NoNoNoNo15
176Johannes SteupEva PanzlYesNoNoNoNoNoNo10