Baltic Swing 2022 results

The results of the Strictly Intermediate prelim during Baltic Swing 2022 in Gdynia Poland at 06/24/2022.

Judges in this round were Alesia Kovaleva, Steve Hunt, Marcin Skalski, Marta Nita, Karin Kakun, Irina Popovichenko, Barbara Olivia-Lanza and Zoltán Jászai.

Strictly Intermediate prelim

Bib Number KKMNAKMSIPZJBOSHΣ
185Mateusz JoczAgnieszka OrzełYesYesYesYesYesYesYes70
123Ats NisovPaolo IannelloAlt1YesYesYesYesYesYes64.5
154Ingus šteinbergsEvija KaparkalējaNoYesYesYesYesYesYes60
197Grzegorz BieleckiIzabela SzewczykYesYesNoYesYesYesYes60
200Marcin KowalczykWioletta KurdekYesYesYesNoYesYesYes60
177Thomas FugledalenGal KashiYesYesNoNoYesYesYes50
155Linards Goldsteinsjulia siantoYesYesAlt1YesNoNoYes44.5
100Robin LarssonViktoria BurmanYesAlt3NoNoYesYesYes44.2
121Tim GulzowJudith BuschfeldYesYesYesNoAlt3YesNo44.2
130Mateusz Zaborski Katarzyna StepekYesNoAlt3YesYesNoYes44.2
193Rafal GrzelakAgnieszka PłonkaAlt2Alt2YesAlt1YesNoYes43.1
184Jakub SzwiecMonika DrzewieckaAlt3Alt1NoYesYesYesAlt342.9
102Robin LysakerMy hanh TuYesNoNoYesYesYesNo40
124Leo PlanziMarine ValetNoNoNoYesYesAlt2Yes34.3
117Lauri LaitinenHanna VammeljokiYesNoYesNoNoNoYes30
172Stas YasinovKarolina GabaraYesYesYesNoNoNoNo30
354Sabrina SeyfferthLeonie SchafftNoNoYesYesNoYesNo30
119Raphael KrauthannLiron DvirYesYesNoNoAlt2NoNo24.3
137Alicia SpeckmannJacinthe RichaudNoNoYesYesNoNoNo20
181Eitan NivMariia DubmanNoNoYesYesNoNoNo20
378Evelina LundbergPatricia BrandweinNoYesAlt2Alt3NoNoNo18.5
179Petter FossheimAnne Lill LyssandNoYesNoNoAlt1NoNo14.5
141Sing-Joe Shektschen Fung WangNoNoYesAlt2NoNoNo14.3
163Julien TeyssierSabina SandstromNoNoNoNoNoYesNo10
162Robert PrzygodaLisa ShirokovaNoNoNoNoNoAlt1No4.5
171Michal MarszalkowskiMilena StolarskaNoNoNoNoNoNoAlt14.5
144Michał AlichniewiczAlicja StankiewiczNoNoNoNoNoNoAlt24.3
150Tobias GerwaldLuisa EchelmeyerNoNoNoNoNoAlt3No4.2
151Rémy FlipoMimi BelNoNoNoNoNoNoNo0
194Krzysztof PietrzelaJoanna Bujak-PietrzelaNoNoNoNoNoNoNo0
355Evija KaparkalējaINGUS STEINBERGSNoNoNoNoNoNoNo0