Carnival Swing Cologne 2020 results

The results of the Open J&J prelim during Carnival Swing Cologne 2020 in Köln Germany at 02/14/2020.

Judges in this round were Marc Heldt, Paul Warden, Marc Heldt, Markus Scherer, Emeline Rochefeuille, Matilda Tuomela, Gillian Kespohl and Jakub Jakoubek.

Open J&J prelim

Bib Number ERPWMSMHΣ
300Raphael KrauthannYesYesYes30
202Zsolt CsajagiYesYesYes30
229Alicia SpeckmannYesAlt1Yes24.5
239Nick WinkelmannAlt1YesYes24.5
296Patrick JaglaYesYesAlt124.5
212Tim GulzowYesAlt2No14.3
234Kay ThustNoYesAlt214.3
200Fabian SteinNoNoYes10
233Yuliy KhorolinskyyAlt2NoNo4.3
288Gracjan CylukNoNoNo0
299Heinz SchmidtNoNoNo0
Bib Number MTGKJJMHΣ
247Ken KnipphalsYesYesYes30
219Ines SchmidtYesYesAlt124.5
248Clement TurpainYesYesAlt224.3
237Nicole ValettaNoYesYes20
238Katharina NackYesNoYes20
295Karolina JaksikAlt1Alt2Yes18.8
209Sandra RudnikNoAlt1Yes14.5
211Margaux KoffkeNoYesNo10
244Franz MagenYesNoNo10
201Gabriella LakóAlt2NoNo4.3
204Bozena VollmannNoNoNo0
241Zeljka SporisNoNoNo0
289Andrea CylukNoNoNo0